Zateplenie RD, vzduchotesná rovina

Zateplenie väzníkového krovu rodinného domu fúkanou celulózou ISOCELL. Izolácia bolá fúkaná navoľno v hrúbke 40cm.

Doplnkové práce:

-montáž parotesnej fólie ISOCELL AIRSTOP VAP,

-vzduchotesné prelepenie všetkých spojov AIRSTOP páskami

-montáž podpornej konštrukcie z dosiek

-osadenie výlezu do podkrovia