Vzduchotesnosť stavby

Vzduchotesnosť stavby 

Je jednou zo zakladných požiadaviek pri nizkoenergetických a pasívnych stavbách.

Netesnosťami uniká teplo, čo spôsobuje zvýšenú potrebu tepla na vykurovanie. Prienikom vlhkosti do konštrukcie cez rôzne škáry a trhliny môže dôjsť k znehodnoteniu tepelnej izolácie a vzniku plesní.

Vzduchotesnosť stavby nám zabezpečuje vzduchotesná rovina.

 • pri montovaných konštrukciách ju vytvoríme pomocou osb dosiek, alebo fólií. Všetky spoje musia byť vzduchotesne prelepené.
 • pri murovaných a betónových konštrukciách nám ju zabezpečí omietka.

Tesnosť objektu dosiahneme:

 • použitím vhodných a kvalitných materiálov, ktoré budú plniť svoju funkciu počas celej životnosti stavby
 • správnym a kvalitným vyhotovením spojov materiálov, detailov a prestupov.

Blower door test

Vďaka tomuto testu získame informácie o vzduchotesnosti stavby a môžeme lokalizovať konkrétne defetky a netesnosti.

Vzduchotesnosť stavby

Spôsoby vytvorenia vzduchotesnej roviny

Použitím difúzne otvorených materiálov (OSB doska, fólia-parobrzda)

Umožníme vodnej pare prestupovať cez obvodovú konštrukciu. Množstvo vodnej pary, ktoré necháme vstúpiť do konštrukcie regulujeme pomocou parobrzdy.

Výhody:

 • Naprieč skladbou steny dochádza k prirodzenému pohybu vzduchu, ktorý je tiež nositeľom vodnej pary.
 • Táto skladba predstavuje prirodzenejšie a z dlhodobého hladiska menej rizikové fungovanie konštrukcie

Nevýhody:

 • Vyššia náročnosť pri návrhu skladby z hľadiska výberu materiálov a ich umiestnenia.
 • Mierne vyššia cena oproti difúzne uzavretej skladbe.

 

Použitím difúzne uzavretých materiálov (fólia-parozábrana)

Vodné pary do konštrukcie vôbec nevstupujú, vďaka vrstvy vytvorenej z parozábrany.

Výhody:

 • Jednoduchší návrh konštrukcie.
 • Mierne nižšia cena oproti difúzne otvorenej skladbe.

Nevýhody:

 • Nutnosť vytvoriť 100% nepriepustnosť pre vodnú paru, čo zanemená precízne vyhotovenie všetkých spojov a detailov. V praxi je však tento stav veľmi náročné dosiahnuť.
 • Aj malé porušenie parotesnej vrstvy, nevhodným vyhotovením, alebo neskorším neodborným zásahom, môže spôsobiť kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii, ktorá sa nemá ako dostať von.
 • Uzavretosť skladby, čo spôsobuje, že nedochádza k žiadnemu pohybu vzduchu a vlhkosti.